ATEX zagrożenia wybuchem

Dla poszczególnych stref zagrożenia dyrektywa ATEX (94/9/WE) formułuje grupy i kategorie dozwolonych urządzeń. Mowa tu o dwóch grupach urządzeń:

Grupa I – obejmuje urządzenia, które stosuje się w kopalniach pod ziemią, jak też w instalacjach naziemnych, które mogą występować z metanem lub pyłami łatwopalnymi.
Grupa II – zadedykowana jest dla urządzeń, które stosuje się w pozostałych strefach zagrożonych atmosferą wybuchową.

Grupy te jeszcze są podzielone na konkretne rodzaje urządzeń, pod względem częstotliwości występowania atmosfery wybuchowej.

W grupie I mamy kategorie M1 i M2, a w grupie II – kategorie M1 do M3.

Kategoria M1 wyróżnia się tym, że ma wysoki poziom, jednak kategoria M3 przedstawia normalny poziom bezpieczeństwa.

Obszary zagrożenia wybuchem – jak ocenić, czy jest bezpiecznie?

Istnienie obszarów zagrożenia wybuchem pozwala na wprowadzenie specjalnych środków ostrożności i procedur między innymi za pomocą obudowy z tworzywa EX. W czasie audytu bezpieczeństwa osoba, która jest uprawniona kontroluje, czy wszelkie wymogi w zakresie przepisów przeciwpożarowych, jak i dyrektywy ATEX są realizowane oraz przestrzegane. Kontrola obejmuje przestrzeganie procedur jak też całej dokumentacji.

W trakcie takiego audytu badane jest m.in. czy ryzyko zagrożenia eksplozją zostało należycie oszacowane. W kolejnym etapie sprawdza się, czy wszystkie procedury i instrukcje są prawidłowo skonstruowane, uaktualnione, przestrzegane i dokumentowane. W czasie audytu przeprowadza się weryfikację, czy urządzenia oraz systemy zostały prawidłowo zaprojektowane oraz czy ich używanie jest właściwe z obligatoryjnymi zasadami zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego.

Co więcej audyt bezpieczeństwa obejmuje także kontrolę systemu przeciwpożarowego, który działa w przedsiębiorstwie.
W sytuacji, gdy dojdzie do jakichkolwiek nieprawidłowości, na firmę nakłada się wysokie kary pieniężne.

Rozdzielnice ATEX (Ex)

W obszarach zagrożenia wybuchem zastosowanie ma osprzęt elektryczny ATEX Ex. Rozdzielnice ATEX (Ex) powinny być także certyfikowane. Obudowy Ex-e konstruowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-7. Zrobione są z metali, stali nierdzewnych i z formowanego tworzywa sztucznego, które spowalnia rozprzestrzenianie się ognia. Producenci certyfikowanych rozdzielnic ATEX są gwarancją bezpieczeństwa dla każdej aplikacji i w każdym obszarze klasyfikowanym jako „ATEX II2” lub „II3”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *