Najważniejsze definicje teleinformatyczne

Administracja serwerami, zarzadzanie sieciami i testy penetracyjne – to trzy najważniejsze definicje z zakresu teleinformatycznego, które warto poznać nieco lepiej. W szczególności przedsiębiorcy powinni zapoznać się z nimi ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ich firm.

Czym są testy penetracyjne?

Na początek warto poznać testy penetracyjne, czyli proces polegający na przeprowadzaniu w pełni kontrolowanego ataku hakerskiego na system teleinformatyczny. Zadanie to ma na celu ocenić ze strony praktycznej stan podatności oraz odporności na możliwe próby włamania zabezpieczeń ze strony hakerów. Dzięki testom, istnieje możliwość znalezienie potencjalnych błędów oraz luk w zabezpieczeniach systemowych. Testy te potwierdzają również brak podatności na włamania i skuteczność zabezpieczeń. Przeprowadzają je zwykle zespoły testujące posiadające odpowiednią na ten temat wiedzę.

Czym jest zarządzanie sieciami?

Zarządzanie sieciami to – mówiąc prostym językiem – zestaw funkcji i protokołów realizacji. Zarządzanie obejmuje cztery zadania, to jest zarządzanie usługami, zarządzanie siecią (na podstawie obserwacji usług zarządza kluczowymi częściami sieci), zarządzanie elementami sieci (poprzez obserwację koordynuje działanie grup elementów sieci), zarządzanie przedsiębiorstwem (tj. administracja firmy i zarządzanie rachunkami).

Definicja administracji serwerami

Administracja serwerami to powierzenie informatykom serwerów. Odpowiednie do tego osoby mają za zadanie utrzymać wysoki ich poziom, a także dbać o bezpieczeństwo i sprawność serwerów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *