Zjawisko fotoelektryczne

Zrozumienie zjawiska fotoelektrycznego, czyli przemiany światła słonecznego w energię elektryczną, wymaga znajomości zasad budowy i działania półprzewodników, z których zbudowane są ogniwa. Jednak dla inwestora i użytkownika ważne są praktyczne korzyści płynące z pracy ogniw i całej instalacji fotowoltaicznej, dlatego warto poznać przede wszystkim pozytywne i negatywne konsekwencje zastosowania ogniw.

Jak fotowoltaika zależy od słońca?

Ilość energii pozyskanej z instalacji fotowoltaicznej zależy wprost od intensywności promieniowania słonecznego. Dlatego ogniwa powinny być zawsze lokalizowane (o ile to możliwe) eksponując na kierunek południowy, w miejscu niezacienionym oraz pod odpowiednim kątem, umożliwiajacym jak największą absorbcję promieni słonecznych.

Sprawność przemiany energii słonecznej w elektryczną waha się od kilku do dwudzietu kilku procent w zależności od budowy ogniw. Ten parametr nie jest aż tak istotny z punktu widzenia użytkownika instalacji, ponieważ płaci się za moc zainstalowaną, a nie powierzchnię ogniw. Dlatego sensowne jest przeliczanie ceny na uzyskiwaną moc elektryczną (zł/kWh).

Co to jest fotowoltaika?

Ogniwa zdolne są do produkcj pradu stałego, podczas gdy sieć elektoenergetyczna i sprzęt stosowany w domach działają na prąd przemienny. Potrzebny jest więc w instalacj fotowoltaicznej przetwornik DC/AC. Stosuje się więc w instalacji fotowoltaicznej falownik (inwerter) ktorego koszt jest rzędu kilku tys. zł.

Niekiedy zamiast jednego falownika uzasadnione jest zastosowanie kilku mikrofalowników, jednak decyzja taka należy ostatecznie nawet nie do wykonawcy, ale do projektanta całego systemu ogniw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *